Designer Dresses

माझी सख्खी बहिण

मी सुनिल मी एका खेडे गावात राहतो. आणी माझा  वय  अता 19 आहे . माझा लंड फार मोठा  आहे.
माझी बहीणीचे नाव कल्याणी ती 17 वर्षाची आहे . तशी फार सुदर होती . तिला पाहुन आनेक पोराचे लंड दिला सलामी देतात ती एकदम  गोरी आहे . तीची साईज   23ठाणे, 26कंबर, 30गांड अशी आहे . ती नेहमी सलवार कमीज घालत असत ती तेरावीला असतांनाची ही गोष्ट  मी सहज तिची बँग पाहात होतो आणी त्याबँगेत तिने तिच्या लवरचा फोटो लपवला होता . मी तो फोटो काढला आणी मी तीला तो दाखवून  तो फोटो मम्मि ला दाखवतो  अशी  धमकी  दिली . ती रडायला लागली आणी म्हणाली  दादाplz नको ना मी याच्या पुढे आसे नाही करणार मी म्हणालो  अग असे धंदे बाहेर करण्या पेक्षा माझ्याशी  कर दीदी बोलली दादा मी तुझी बहीण आहे . मी म्हणालो की आता आपण बहिण भाऊ नाहीत आता तुच माझी पन्ती आणी मी तिच्या  कपाळावर  कुंकू लावला आणी तिला चिटकलो ती खुप लाजत होती पण तीला पण मज्जा  येत होती मी किस घेतच तिचे बाँल हाताने दाबु लागालो  ती  पण अअअआआआआहसहहहाहासहाहाससहाहाससृस
ृसृसससससस असे अवाज काढत माझ्या  ओठाचा कीस घेत होती मी तिला थांबवून  तिची हिरव्या  रंगाची  ओढणी काढुन हवेत उडवली . आणी लाल रगाचा टाँप ची चैन उखडली . आणी टाँप  पण फेकून दिला आता फक्त  ती पिवळ्या  रंगाची  पन्ड आणी काळ्या  ब्रा वर उभी होती लाजे न ति माझ्याकडे  पाहत नव्हती मी सिगारेट  घेतल्या  व एक दिला  दिली  व एक मी पेटवली ती ने नकार  दिला पण मी तिला बोललो आज तु मझी बायको झाली आणी मी ते सांगतो ते तु कर मग दिने सिगारेट  पेटवून  ओढत होती तिला खोकला  येत होता मग तीला माझे कपडे काढायला  सांगीतले तिने माझे सर्व  कपडे काढले  पण अंडरपँन्ट नाही काढली मी तिला ती काढायला सांगीतली ती वाकून अंडर पँन्ट काढत होती आणी पँन्ट काढल्यावर  तिच्या ओठांवर  माझा लंड पडला ती घाबरली आणी मागे होवु लागली पण मी तीला पकडून  माझा लंन्ङ  तिच्या तोंडात  दिला . ती पण लंन्ड चाटत होती
पुढील कथा लवकरच ...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...